Кръг Будител

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
на Сдружение „Кръг Будител”

КРЪГ БУДИТЕЛ е обединение от съмишленици, спонтанно възникнало около списание “БУДИТЕЛ”. Участниците в него споделят идеята, че днес повече от всякога, ние БЪЛГАРИТЕ, като граждани на обединена Европа, трябва ясно и категорично да отстояваме своята национална идентичност. Да присъстваме достойно с достиженията на своята история и култура в многообразния букет от нации в Европейския съюз. Изповядвайки това свое убеждение, членовете на КРЪГ БУДИТЕЛ поставят националната идея над партийните програми и с живота, и работата си допринасят за израстването на българската нация. Будителите не са само герои от нашето минало, но и живи днешни български граждани. Будителската идея не е знаме, а чувство и качество, което убедени сме, всеки българин носи у себе си.

„КРЪГ БУДИТЕЛ” включва в своята общност студенти и учени, историци, изкуствоведи и изследователи, общественици и бизнесмени.

ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБ “КРЪГ БУДИТЕЛ”:
проф. Андрей Пантев, д-р Албена Танева, Александър Вълчев, проф. дин Валерия Фол, Валерия Сариева, акад. Васил Гюзелев, Владимир Васев, Галя Пиндикова, проф. д-р Георги Бакалов,  акад. Георги Марков, Гергана Йорданова, Даниела Агре, Дими Георгиев,  проф. Евгени Сачев, Емил Георгиев, д-р Иван Христов, ст.н.с. д-р Иля Прокопов, Ирена Александрова,  д-р Йордан Василев, д-р Катя Цекова, проф. Калин Порожанов, Красимир Николов, Камен Велков, проф. дин Кирил Йорданов, д-р Крум Касабов, Людмил Станчев, проф. д.изк.  Мила Сантова, проф. д-р Маргарита Ваклинова, н.с. д-р Николай Марков, Павел Петков, Петър Кънев, отец проф. дин Петър Гарена, Пламен Крайски, доц. д-р Пламен Павлов, Росица Охридска-Олсон, Райна Манджукова, Румяна Пашалийска, Светлана Ленева, проф. Сергей Игнатов, доц. д. изк. Симеон Недков,  д-р Стефанка Кръстева, проф. д.ик.н. Стоян Денчев, доц. д-р Стоян Проданов, Соня Първанова, д-р Теофана Матакиева, проф. Христо Харалампиев,  д-р Христо Темелски, Христо Друмев.

Колективни членове са Институтът по тракология “Проф. Александър Фол” при БАН, Националният исторически музей, Националният политехнически музей, Национален литературен музей, Национален археологически институт с музей при БАН, Регионален исторически музей – Кърджали, ЕЛКО ООД, СТС Принт АД, 3М-Представителство за България.

Поченти членове (починали): проф. дин Александър Фол, Александър Божков (член основател), ст.н.с д-р Георги Китов

Всички те са обединени около общите цели да се:
– опази, съхрани, развие и популяризира богата култура, древната история и уникалното културно-историческо наследство на българския народ;
– укрепи националната идентичност и да спомогне за интеграцията на българския народ в условията на членството на България в Европейския Съюз;

За осъществяване на тези си цели „КРЪГ БУДИТЕЛ” издава списание „БУДИТЕЛ”.

Към Сдружение “КРЪГ БУДИТЕЛ” работи Обществен съвет:
Петър Кънев и доц. д-р Сергей Игнатов

Управителен съвет на Сдружение “КРЪГ БУДИТЕЛ”:
доц. д-р Пламен Павлов – Председател, доц. д-р Стоян Проданов, Соня Първанова

Почетен председател на Сдружение “КРЪГ БУДИТЕЛ”:
Пламен Крайски

 

Регистрирано на 21.03.2007 г. в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел под № 13800, том 291, стр. 12, по ф.д. № 4438/2007;

Регистрирано като КУЛТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ по чл. 14, ал. 4 от ЗЗРК в регистъра на Министерството на културата №111(521)/09.07.2009 г.

банкова сметка:

BIC: FINVBGSF

BG06 FINV9150 10BG N0LA CJ – в лева

 

11 коментара за “Кръг Будител

 1. Бих желал като администратор на електронното списание да разменим банери за реклама и да си сътрудничим.Списанието ни се чете от над 10 000човека на месец във цял свят и бройката се увеличава.Благодаря ви предварително.

 2. КОГА ЩЕ БЪДЕ ПРИЕТ ЗАКОН ЗА ЛУСТРАЦИЯТА , ЗА ДА СЕ МАХНАТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА В БЪЛГАРИЯ ТАКИВА ОТВРАТИТЕЛНИ МУТРИ КАТО „АГЕНТА С ТРИ ХАНСКИ ИМЕНА“ Б.Д.!!! Таози закон е наѝ-важното, което може да гарантира демократизирането на обществения живот в България . Обяснени я за противниците : Разберете – няма разузнавачи – патриоти при комунистическия режим . Героизирането и митологизирането на шпионите и агентите на Д.С. беше правено от пропагандната машина на тази същата прастъпна организация . Официалните и таѝните агенти работеха само в интерес на Комунистическата партия и против българите . Ето какво пише един истински велик българин и истински професор ( Янко Янков ): „По силата на приетия от българския Парламент т. нар. Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен комунистическата Държавна сигурност е била престъпна организация, тъй като е била главната репресивна ударна сила („юмрук”) на Комунистическата партия, и цялостната й дейност се е основавала върху престъпната идеология на комунистическата партия; В) в частност това означава, че е била престъпна както цялата дейност, която е била извършвана от комунистическата Държавна сигурност, така и дейността, която е била извършвана от всеки, който е бил (служебно-професиона агентурно, или под каквато и да е друга форма) ангажиран с тази организация и с нейната дейност; Г) в частност това означава, че е извършвал (извършил) престъпление всеки, който е оставял (оставил) или повторно е назначавал (назначил) на служба в посткомунистическите специални силови и тайни държавни служби бивши служители на комунистическата Държавна сигурност“. (В блога на професор Янко Янков можете да прочетете и и да научите идруги интересни факти) Не помните ли на какво ни учеха в „социалистическот общество“ – „родината на всички комунисти е Съветския съюз“ ? На тази „родина“ служеха въпросните „борци на тихия фронт“. Те служеха на Д.С, но подразбираѝ К.Г.Б. Двете таѝни служби се бяха сляли в едно , но работеха под ръководството и в интерес само на голямата „Империя на Злото“ . Що се отнася до набедения „патриот“ Божидар Димитров – ще Ви уведомя : тоѝ е обявен за „Песона нон грата“ в Италия заради “шпионски деѝствия в полза на Съветсския Съюз и неговите сателити“ . Това е цитат от официален документ , коѝто вече е публикуван . С не по добро име тоѝ се ползува и в съседните държави . Как би могъл да представлява този предател моята Родина пред българите в чужбина ?! Тоѝ не е смо министър без портфеѝл- тоѝ ще бъде и МИНИСТЪР БЕЗ ПАСПОРТ ! За Простотията в България тоѝ е „голям учен“ . Блажени са невежите ! Те не знаят , че нищо незнаят . Те не знаят, че това не истина . Господа, моля оставете професионалисти да дават оценки на работещите в отделните научни дисциплини . За един човек, работещ като историк обективна преценка може да даде друг историк , така- както за един физик вярна оценка може да даде друг физик . Все едно дали това се харесва на „широката публика“ . Като професионален историк и състудент на Божидар Димитров наѝ-отговорно заявявам – тоѝ е компилатор , плагиат , некоректен , антибългарин,фалшифи , дезинформатор , позьор , комплексар и скандалджия . Истинските българи историци представят историческите събития такива – каквито са , без да ги украсяват или изопачават . Колкото и да боли, един исторически факт трябва да се представя такъв-какъвто е . Истината е водещ принцип за един учен , а не конютурното , нагаждаческо , маниакално и наукоподобно бръщолевене . Аз разбирам , че на непрофесионалистите и незапознатите с изворите за българската история , чалгата разигравана в телевизионните предавания на Б.Д. им харесва . Гъделът, коѝто им се прави когато се твърди, че „българите са наѝ- силните, наѝ-умните и наѝ-красивите“ компенсира жалкото им социално и душевно положение , в което се намират . Това някак си компенсира комплексът им за малоценност . Вместо да се замислят над въпроса – коѝ е виновен за това им състояние, хипнотизирани – те се отдават на транса на великобългарския шовинизъм , коѝто беше официално пропагандиран от такива „историци“ като Божидар Димитров . Това лице не е нито историк, нито патриот, нито добър българин . Тоѝ е просто един чалга историк, работещ за вредни за българския народ каузи , агент на Д.С. и К.Г.Б., крадец , мошеник и участник в престъпленията на днешната българска мафия . Мога надълго и наширироко да разказвам за неговите престъпления, но ще го направя в една книга , както и пред европеѝските държави .Тук се спрях само на една персона от лицата, които би трябвало да засегне ЛУСТРАЦИЯТА . Не се съмняваѝте – и останалите агенти на Д.С.(К.Г.Б.) не са по-невинни . ДА НА ЗАКОНА ЗА ЛУСТРАЦИЯТА !

 3. Уважаеми дами и господа, приятели, и съратници,
  Пише Ви Тоня Борисова – поетеса и актриса, филмов сценарист; родственица на летописеца Захари Стоянов и следовница в обичта и служението му на ползу Роду, на България!
  Повече от 40 години се опитвам да допринасям чрез своите книги, авторски поетично-музикални спектакли и сценарии на художествени филми за съхраняването на родовата и историческа Памет, на традициите и духовното наследство на предците, на корените на Българския Дух
  Председател съм на Фондация „Сълзица за Вас“, която работи в подкрепа на даровити деца и младежи в неравностойно положение, без разлика на етническа и религиозна принадлежност.
  За принос при възпитаването на младите поколения на България в дух на патриотизъм, хуманизъм и гражданско достойнство, през 2008г. бях удостоена с Почетния знак-медал „За хората с добри сърца”, присъждан от Фондация „Помогни на нуждаещите се” и асоциираните й структури ЧПК „Източен Европейски Образователен Център”, Граждански форум „Съвет на нацията” и Национален Интелектуален Парламент по Евроинтеграция.
  Убедена съм, че с това, което съм направила сама и в тандем с артистичното си семейство, като поетеса и актриса, като създател на кинотворби, утвърждаващи България и българското изкуство, бих била достоен член на Кръг БУДИТЕЛ. Заедно с мен към тази изключителна общност могат да се присъединят съпругът ми Александър Борисов – режисьор-оператор; Сълзица Борисова – художничка, патрон на Фондацията; Гергин Борисов – уеб-дизайнер и компютърна обработка на документални филми.
  Многобржйни са отзивите за нашите творчески изяви, в които нашите читатели, слушатели или зрители ни определят като СЪВРЕМЕННИ БУДИТЕЛИ.
  За повече информация:
  http://www.facebook.com/album.php?aid=26281&id=1061338372&l=0f3d096a23

  http://www.facebook.com/album.php?aid=29220&id=1061338372&l=125f11e60c

  http://apps.facebook.com/causes/339795/66205999?m=6d54c0aa
  Желая да представя нашите кандидатури за приемане в Кръг БУДИТЕЛ
  С уважение:
  Тоня Борисова

 4. Уважаема г-жо Борисова,
  Искрено ценя Вашата обществено полезна работа за запазването на българския дух. Ще представя на Управителния съвет Вашето желание.
  Пламен Крайски, председател на УС

 5. Продължава да се говори за Траки и Тракийци

  Преди да се говори за „цивилизацията на траките в Южна България“ Трябва да се уточни Самото название ТРАКИ, защото още не е решен въпроса с езика и писменоста на народа населявал Големия и Малкия Рум. http://kamaraden.narod.ru/Farhat.htm

  Гърците говорят за Пелазги но те нямат Б и го заместват с П, а ние имаме планина Беласица. Тракийските конници не са изображения на ловни сцени, а датировки по Българския календар. Български Царе и Българско Царство са точните думи но все още се работи по въпроса за унищожаването на България и ще продължава да се работи. Ние сме тези които трябва да спрем това. НЯМА ВРЕМЕ!!! Събудете се!!!

 6. Сърдечни поздрави на интелектуалния кръг и списание „Будител“! Надявам се в близко бъдеще на пълноценно сътрудничество!
  Пламен Павлов

 7. На 8 януари 2010 г. в моето авторско предаване „Час по България“ по тв СКАТ ще започнем Новата година с г-н Пламен Крайски. Темата най-общо е „Националната памет и народното будителство в съвременна епоха“.
  Честита Нова година на всички!

 8. В контекста на вашата основна идея, ние пък се оказа, че сме издали исторически комикс „Тракомикс“,
  който вече е и на книжния пазар в страната.
  7 приказки от 7 времена…
  На 24-ти т.м. ще имаме официално представяне
  пред медиите.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s